Finanční služby a odborné poradenství

Finanční služby a odborné poradenství

Uvědomujeme si, že každý klient si žádá v oblasti finanční péče individuální přístup. Zaměřujeme se proto na poznání vašich skutečných potřeb z hlediska vás jako jednotlivce v práci, běžném životě i pro klidný život vaší rodiny. V rámci poradenství vám pomůžeme nemovitost zafinancovat, aby byla investice ještě výhodnější. Samozřejmostí je i komplexní servis v rámci majetkového poradenství s ohledem na budoucnost.

Majetkové poradenství je kombinace správy hmotného (nemovitosti) a finančního majetku (cenné papíry), která poskytuje řešení široké škále klientů. Jedná se o službu, která prolíná řešení finančního plánování, správu nemovitostního portfolia a dalších přidružených služeb jako např. Advokát, notář, projektant …)

Našim cílem je spokojenost každého klienta s tím, že klientovi nejen skvěle vyřešíme jeho situaci, ale každý rok dokážeme změřit o kolik zvýšil hodnotu svého majetku.

Nejbohatší retailoví klienti investičních firem tradičně požadují vyšší úroveň služeb, nabídky produktů a prodejního personálu, než jakou dostávají průměrní klienti. S nárůstem bonitních investorů v posledních letech roste po celém světě poptávka po sofistikovaných finančních řešeních a odborných znalostech.

Poradenský proces

Představení konzultanta a společnosti

Konzultant na první schůzce představí společnost a způsob práce. Po navázání vzájemné důvěry může s klientem řešit jeho finanční otázky.

Podrobná finanční analýza potřeb klienta

Profesionální finanční analýza zajišťuje sběr všech potřebných údajů pro celkovou optimalizaci finančních potřeb klienta.

Návrh a vysvětlení řešení

Na základě analýzy potřeb následuje vypracování, představení a vysvětlení řešení komplexní optimalizace financí klienta.

Administrace smluv spojená s finančními produkty

Konzultanti zajistí klientovi kompletní administrativu spojenou s finančními produkty.

Uspořádání a archivace veškerých dokumentů

Konzultant uspořádá klientovi všechny smlouvy a související dokumenty do šanonu.

Nepřetržitá následná péče

Konzultant je připraven na nepřetržitý servis. Servisní schůzka je doporučena vždy po 12 měsících.

Viktor se v oboru financí pohybuje již desátým rokem a za tu dobu prošel velkými analyticko-poradenskými společnostmi. Během své kariéry si vytvořil silnou reputaci jako důvěryhodný poradce, který věnuje zvláštní pozornost potřebám svého klienta a poskytuje upřímnou, transparentní a konzultativní analýzu. Dnes je lídrem kvalifikovaných profesionálních finančních poradců s dlouholetými zkušenostmi na finančním trhu.

Zaměřuje na komplexní řešení celého finančního plánu od bydlení, investic, ochrany životního standardu, až po ochranu majetku.

Viktor Netuka
Viktor Netuka